Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane „Jara" i male hidroelektrane „Babino Polje" na vodotoku Babinopoljska rijeka na teritoriji Opštine Plav "Službeni list Crne Gore, broj 32/2013" od 08.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3