Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Nikšić - Vilusi, dionica Kuside "Službeni list Crne Gore, broj 24/2013" od 31.05.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3