Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje stubne trafostanice 10/04 KV ”Pošćenski kraj III”,priključnog 10 KV dalekovoda i uklapanja u niskonaponsku mrežu u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Nacionalni park Durmitor, Opština Žabljak "Službeni list Crne Gore, broj 6/2020" od 31.01.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 3