Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju dalekovoda za potrebe privremenog napajanja električnom energijom gradilišta autoputa Bar- Boljare, dionica Smokovac - Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 64/2015" od 12.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 9