Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika - šefa stalne misije Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama u Ženevi "Službeni list Crne Gore, broj 77/2020" od 29.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1