Odluka o određivanju lokacije za hotel „Casa del mare“ u Kamenarima, Opština Herceg Novi "Službeni list Crne Gore, broj 60/2015" od 16.10.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 18