Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje "Službeni list Crne Gore, broj 53/2015" od 18.09.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1