Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli "Službeni list Crne Gore, broj 58/2017" od 22.09.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1