Pravilnik o načinu priznavanja isplaćenih naknada korisnicima stručnog osposobljavanja kao više plaćenog poreza "Službeni list Crne Gore, broj 51/2012" od 09.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 3