Odluka o poništavanju Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine bijelih boksita sa ležišta „Poljane“, Prijestonica Cetinje (“Službeni list Crne Gore“, broj 46/16) "Službeni list Crne Gore, broj 69/2018" od 25.10.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 1