Uredba o minimalno-tehničkim uslovima, načinu, sredstvima i opremi za pružanje pojedinih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti "Službeni list Crne Gore, broj 6/2012" od 27.01.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 5