Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjeve za izdavanje odobrenja iz zakona kojim se uređuje finansijski lizing, faktoring, otkup potraživanja, mikrokreditiranje i kreditno-garantni poslovi "Službeni list Crne Gore, broj 24/2018" od 18.04.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 5