Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja "Službeni list Crne Gore, broj 66/2019" od 06.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 22