ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRDJIVANjU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA REKONSTRUKCIJU GRANICNOG PRELAZA "DOBRAKOVO" "Službeni list Crne Gore, broj 22/2010" od 26.04.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1