Rješenje o određivanju v.d. generalnog direktora direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane "Službeni list Crne Gore, broj 31/2013" od 05.07.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1