Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Nikšić i visini naknade za rukovodioca izrade i stručni tim za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 53/2019" od 16.09.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1