Naredba o zabrani unošenja bilja capsicum l., lagenaria ser., luffa mill., momordica l. i solanum l. osim s. lycopersicum l., porijeklom iz Gane "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1