Rjesenje o imenovanju predstavnika Vlade Crne Gore u Odboru direktora „Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju” doo Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 32/2011" od 01.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1