Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Trebješica u Opštini Podgorica i u KO Jabuka u Opštini Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 37/2017" od 14.06.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 3