Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju rjecnih nanosa (sljunak i pijesak), na lokaciji „Coce brdo“ (u duzini od 200m sa desne obale i korita vodotoka, MZ Lozna), vodotok Lim, Opstina Bijelo Polje "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1