Odluka o uslovima ,vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra. "Službeni list Crne Gore, broj 27/1992" od 25.06.1992.

Preuzimanje
    Stranica: / 2