Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja potvrde o ulovu i listi riba i drugih morskih organizama "Službeni list Crne Gore, broj 35/2016" od 03.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 6