Rješenje o određivanju v.d. generalne direktorke Direktorata za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture "Službeni list Crne Gore, broj 57/2014" od 25.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 1