Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, dionica Krute - Vladimir "Službeni list Crne Gore, broj 9/2012" od 10.02.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 3