Uputstvo o načinu evidentiranja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke, ispravki vrijednosti i otpisanih stavki bilansne aktive pri utvrđivanju početnog stanja u poslovnim knjigama banaka za 2013. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 61/2012" od 07.12.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 5