Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama "Službeni list Crne Gore, broj 13/2014" od 14.03.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 2