Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Plavsko jezero”, Opština Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 45/2023" od 26.04.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 1