Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju prijave za obračun poreza na promet nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 116/2023" od 22.12.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 5