Pravilnik o obrascu zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica "Službeni list Crne Gore, broj 61/2021" od 09.06.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 2