Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite "Službeni list Crne Gore, broj 51/2017" od 03.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 2