Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje priključnog 35 kV kablovskog voda na dionici od TS 35/10 kV “Kumbor“ u Kumboru do planirane TS 35/10 kV “Klinci“ na Luštici "Službeni list Crne Gore, broj 56/2015" od 02.10.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1