Rješenje o izdavanju dopune licence za rad Univerzitetu “Mediteran”, Fakultetu za turizam u Baru - MTS “Montenegro Tourism School” "Službeni list Crne Gore, broj 9/2012" od 10.02.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1