Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku "Službeni list Crne Gore, broj 83/2016" od 31.12.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 1