Odluka o određivanju rukovodioca izrade izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana i Urbanističkog projekta „Istorijsko jezgro” Cetinje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana i urbanističkog projekta "Službeni list Crne Gore, broj 76/2019" od 31.12.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1