Pravilnik o sadržaju izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izdacima i izdacima po potrošačkim jedinicama i izvještaja o neizmirenim obavezama i budžetskom zaduženju opština "Službeni list Crne Gore, broj 10/2019" od 13.02.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 9