Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj "Službeni list Crne Gore, broj 45/2013" od 27.09.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1