Odluka o umanjenju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 1336 KO Rožaje "Službeni list Crne Gore, broj 24/2012" od 30.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1