Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog odbora za reformu lokalne samouprave "Službeni list Crne Gore, broj 53/2009" od 07.08.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 1