Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava "Službeni list Crne Gore, broj 14/2022" od 09.02.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1