Rjesenje o okoncanju javne ponude za preuzimanje, 0712-11/7-11 "Službeni list Crne Gore, broj 36/2011" od 27.07.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1