Tarifa za obracun naknade za vrsenje usluga Centralne banke Crne Gore u obavljanju platnog prometa u zemlji i naknade za ucesce u rtgs sistemu i dns sistemu "Službeni list Crne Gore, broj 66/2010" od 19.11.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 3