Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Federativnoj Republici Brazil "Službeni list Crne Gore, broj 6/2019" od 30.01.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1