Rješenje o postavljenju generalne direktorice Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava "Službeni list Crne Gore, broj 52/2017" od 08.08.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1