Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku "Službeni list Crne Gore, broj 23/2016" od 05.04.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 91