Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica "Službeni list Crne Gore, broj 17/2013" od 05.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3