Odluka o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 16 – porezi "Službeni list Crne Gore, broj 18/2013" od 12.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2