Rjesenje da JU Centar za ekotoksikoloska ispitivanja Crne Gore -Podgorica ispunjava uslove za osnovna i specijalizovana fizicko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrsinskih i otpadnih voda "Službeni list Crne Gore, broj 13/2000" od 15.03.2000.

Preuzimanje
    Stranica: / 2