Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Planom rada Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 1/2015" od 05.01.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 1