Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma "Službeni list Crne Gore, broj 42/2022" od 18.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1