PRAVILNIK O OBRASCU I SADRZAJU DOZVOLE ZA LOV I LO­VNE KARTE, BLIZIM USLOVIMA I NA­CI­NU NJI­HOVOG IZDAVANJA I ODUZIMANJA, KAO I VI­­SINI NAKNADE ZA IZDAVANJE LOVNE KA­R­TE "Službeni list Crne Gore, broj 20/2010" od 16.04.2009.

Preuzimanje
    Stranica: / 14